diff --git a/the_results_dashd_2019-08-09-00-52-59.uniqueHashVotes.393.csv b/the_results_dashd_2019-08-10-00-52-55.uniqueHashVotes.393.csv
index e44d22b..42b68df 100644
--- a/the_results_dashd_2019-08-09-00-52-59.uniqueHashVotes.393.csv
+++ b/the_results_dashd_2019-08-10-00-52-55.uniqueHashVotes.393.csv
IPSYES_VOTESNO_VOTESABSTAIN_VOTESVOTESHASHIPSHASHNUM_OF_MNSMNS
[-"142.44.229.32" "142.44.229.34" "142.44.229.35" "142.44.229.36" "142.44.229.37" "142.44.229.38" "142.44.229.39" "142.44.229.40" "142.44.229.41" "142.44.229.42" "142.44.229.43" "142.44.229.44" "142.44.229.45" "142.44.229.46" "142.44.229.47" "142.44.229.48" "147.135.23.20" "147.135.23.21" "147.135.23.22" "147.135.23.23" "147.135.23.25" "147.135.23.27"
DACH_Business_Development_Q3_19 Dash_Iran_Q3_2019 latam-venezuela-201905
"1046573071557553890684825761513951656837341224939"
"159745272873377194937390260368025195892203840855"
0022
5ec65ca04b49973c206a1a0355aaa4f9aa229279b460ebb9e4e5d8530633b3e6-0 054c24f20f2b7565200aac852557fc110d6f4ec04c044a09f0d5d68b2b6f778a-1 225084133883128c53a12d069db6cf2aa8309027afcd99951fd40a0cb6c61acb-0 bdb3e7c4673a1b281ff3df0dc85ac6922c08453eaeec93ab6d4bc6bf0b24dd5e-0 f049e0a5928898fed524d86c853a7b546d955456a79722380aedb2287a5081df-1 d945170991334e5746034bba2e8a10ca5fc4646e46608289d4caf0c0b7906e86-1 4db61e37e425705c78dedb845da2ce3c9ca8db70403e4acd63e596cc9624d20f-0 9aa2b1934fbd189185ec780b0e5a6cecdd48e55eafb6bc85550584330f95e685-1 5bca2f1f6da30b2e1d49b46668858af5e519e547d198a691f929ea51a8a6fd06-1 17c0fc3dc37367378c11d0c8b9df01b5464c3c3dcf766f50b6b8ad344360b5cb-1 611b2457c7f5733b54c9db244782a3d72682076dddc19f454746eecc12f0e8ba-0 3be7fa69e9b46538beb62b7ab97da345cc63ba7db8557678d289ddbf67ffece4-0 2356a2f63c9514f5d9ccfe1a6ab14973ed19b752799a7d22913e05504a8c5874-1 017a1d680334594e57773e45141f50c4500cb8edf64e1205e650b02b04d6302f-1 44b2556586919dfc20c25fb2f03d9f64b35ad2806d8322924614592fba88c921-0 bd3b511635e0500379c6240338ea82e2b3c34ee1205a4e63465ecd69c63a4e2c-0 ddf993b3950eca94796c73df021eb8872bc8425274cc129a3daf09bc983bba0d-0 cf704bb1c7e898eb02e0baaa8ea17c29701ab874a7f2aa21c37d9bb3c6ec8d55-1 51a77aef4280b5541aa1fae70099579c6daf359214a2ad5eebc41cb6354b1bc4-0 7ebe90e9fd055bdbfb73d81d3d5acffd464b645606e075e4f099aff45c5b9ac7-1 5e9365eb2ccc0866c12aae6fe6f7c11e4bf201c8375070332f9c08b894d6a6d7-1 e0cfab4c9f4f73af6c638b51173f138d7028080ae50457e355f52562825bc452-0-]
{+"142.44.229.32" "142.44.229.34" "142.44.229.35" "142.44.229.36" "142.44.229.37" "142.44.229.38" "142.44.229.39" "142.44.229.40" "142.44.229.41" "142.44.229.42" "142.44.229.43" "142.44.229.44" "142.44.229.45" "142.44.229.46" "142.44.229.47" "142.44.229.48" "147.135.23.25" "147.135.23.27"
DACH_Business_Development_Q3_19 Dash_Iran_Q3_2019 latam-venezuela-201905
"1046573071557553890684825761513951656837341224939"
"615830125642395848347306881714772869959126211315"
0018
5ec65ca04b49973c206a1a0355aaa4f9aa229279b460ebb9e4e5d8530633b3e6-0 054c24f20f2b7565200aac852557fc110d6f4ec04c044a09f0d5d68b2b6f778a-1 225084133883128c53a12d069db6cf2aa8309027afcd99951fd40a0cb6c61acb-0 bdb3e7c4673a1b281ff3df0dc85ac6922c08453eaeec93ab6d4bc6bf0b24dd5e-0 f049e0a5928898fed524d86c853a7b546d955456a79722380aedb2287a5081df-1 d945170991334e5746034bba2e8a10ca5fc4646e46608289d4caf0c0b7906e86-1 4db61e37e425705c78dedb845da2ce3c9ca8db70403e4acd63e596cc9624d20f-0 9aa2b1934fbd189185ec780b0e5a6cecdd48e55eafb6bc85550584330f95e685-1 5bca2f1f6da30b2e1d49b46668858af5e519e547d198a691f929ea51a8a6fd06-1 17c0fc3dc37367378c11d0c8b9df01b5464c3c3dcf766f50b6b8ad344360b5cb-1 611b2457c7f5733b54c9db244782a3d72682076dddc19f454746eecc12f0e8ba-0 3be7fa69e9b46538beb62b7ab97da345cc63ba7db8557678d289ddbf67ffece4-0 2356a2f63c9514f5d9ccfe1a6ab14973ed19b752799a7d22913e05504a8c5874-1 017a1d680334594e57773e45141f50c4500cb8edf64e1205e650b02b04d6302f-1 44b2556586919dfc20c25fb2f03d9f64b35ad2806d8322924614592fba88c921-0 bd3b511635e0500379c6240338ea82e2b3c34ee1205a4e63465ecd69c63a4e2c-0 5e9365eb2ccc0866c12aae6fe6f7c11e4bf201c8375070332f9c08b894d6a6d7-1 e0cfab4c9f4f73af6c638b51173f138d7028080ae50457e355f52562825bc452-0+}